Let op. Deze wet is vervallen op 31 maart 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 maart 2008.

Artikel 3 Aanwijzing informatieverstrekking verkeersongevallen

Uitgebreide informatie
3. Gebruik door belanghebbenden van de verkregen afschriften
Van de ter beschikking gestelde afschriften zal uitsluitend gebruik mogen worden gemaakt voor het doel waarvoor zij werden aangevraagd en verstrekt. Hiervan zal aan de aanvrager mededeling worden gedaan. Na het verstrijken van een periode van anderhalf jaar worden de kopie-registratiesets en/of processen-verbaal door de Stichting Processen Verbaal uit de databank verwijderd.
Indien blijkt dat degene die een afschrift heeft ontvangen van de daardoor verkregen wetenschap misbruik heeft gemaakt, d.w.z. heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het hem was toegestaan, kan betrokkene voor het vervolg worden uitgesloten van het verkrijgen van afschriften. Dit wordt bijgehouden door de Stichting Processen Verbaal.
Inhoudsopgave
Achtergrond
Samenvatting
Informatieverstrekking
1. Verstrekking van gegevens door de politie aan de Stichting Processen Verbaal
1.1. In welke gevallen?
1.2. Procedure
1.3. Doel van de verstrekking
2. Verstrekking van afschriften door de Stichting Processen Verbaal aan belanghebbenden
2.1. Belanghebbenden
2.2. Criteria waaraan het verzoek moet voldoen.
3. Gebruik door belanghebbenden van de verkregen afschriften
4. Het verstrekken van inlichtingen door de politie en het OM aan anderen dan de Stichting Processen Verbaal
5. Het verstrekken van inlichtingen over de aan een proces-verbaal gegeven afdoening
6. Koninklijke Marechaussee
7. Contact met de Stichting Processen Verbaal
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht