Let op. Deze wet is vervallen op 31 maart 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 maart 2008.

Artikel 5 Aanwijzing informatieverstrekking verkeersongevallen

Uitgebreide informatie
5. Het verstrekken van inlichtingen over de aan een proces-verbaal gegeven afdoening
Het OM zal aan de verzekeraar en andere belanghebbenden inlichtingen mogen verstrekken over de afdoening die aan een bepaald proces-verbaal van een verkeersongeval is gegeven ten einde die belanghebbenden in staat te stellen een verantwoorde beslissing te nemen ten behoeve van de afwikkeling van de schade en het verhaal. Informatie over de afdoening van een bepaalde strafzaak bevindt zich in COMPAS (of het onderliggende strafdossier). COMPAS is een gegevensverwerking in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens . Op verstrekking van de informatie zijn dan ook de bepalingen van de Wbp en de aanwijzing Wbp van toepassing.
Inhoudsopgave
Achtergrond
Samenvatting
Informatieverstrekking
1. Verstrekking van gegevens door de politie aan de Stichting Processen Verbaal
1.1. In welke gevallen?
1.2. Procedure
1.3. Doel van de verstrekking
2. Verstrekking van afschriften door de Stichting Processen Verbaal aan belanghebbenden
2.1. Belanghebbenden
2.2. Criteria waaraan het verzoek moet voldoen.
3. Gebruik door belanghebbenden van de verkregen afschriften
4. Het verstrekken van inlichtingen door de politie en het OM aan anderen dan de Stichting Processen Verbaal
5. Het verstrekken van inlichtingen over de aan een proces-verbaal gegeven afdoening
6. Koninklijke Marechaussee
7. Contact met de Stichting Processen Verbaal
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht