Let op. Deze wet is vervallen op 31 maart 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 maart 2008.

Artikel achtergrond Aanwijzing informatieverstrekking verkeersongevallen

Uitgebreide informatie
Achtergrond
De wettelijke grondslag voor het verstrekken van gegevens van verkeersongevallen aan de Stichting Processen Verbaal vormt artikel 14, eerste lid, onder i van het Besluit Politieregisters (BpolR). Hierin wordt uitvoering gegeven aan artikel 18, derde lid, van de Wet Politieregisters (WPolR). Onder gegevens in de zin van artikel 14 BpolR verstaat het College van procureurs-generaal zowel registratiesets als processen-verbaal.
Inhoudsopgave
Achtergrond
Samenvatting
Informatieverstrekking
1. Verstrekking van gegevens door de politie aan de Stichting Processen Verbaal
1.1. In welke gevallen?
1.2. Procedure
1.3. Doel van de verstrekking
2. Verstrekking van afschriften door de Stichting Processen Verbaal aan belanghebbenden
2.1. Belanghebbenden
2.2. Criteria waaraan het verzoek moet voldoen.
3. Gebruik door belanghebbenden van de verkregen afschriften
4. Het verstrekken van inlichtingen door de politie en het OM aan anderen dan de Stichting Processen Verbaal
5. Het verstrekken van inlichtingen over de aan een proces-verbaal gegeven afdoening
6. Koninklijke Marechaussee
7. Contact met de Stichting Processen Verbaal
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht