Let op. Deze wet is vervallen op 31 maart 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 maart 2008.

Artikel samenvatting Aanwijzing informatieverstrekking verkeersongevallen

Uitgebreide informatie
Samenvatting
Deze aanwijzing beschrijft de voorwaarden voor verstrekking van gegevens van verkeersongevallen:
door de politie aan de Stichting Processen Verbaal;
door de Stichting Processen Verbaal aan belanghebbenden en
door het OM/de politie aan anderen dan de Stichting Processen Verbaal.
Tot slot geeft de aanwijzing een regeling voor de wijze waarop belanghebbenden gebruik mogen maken van de verkregen afschriften en een regeling voor het verstrekken van inlichtingen over de aan een proces-verbaal gegeven afdoening.
Inhoudsopgave
Achtergrond
Samenvatting
Informatieverstrekking
1. Verstrekking van gegevens door de politie aan de Stichting Processen Verbaal
1.1. In welke gevallen?
1.2. Procedure
1.3. Doel van de verstrekking
2. Verstrekking van afschriften door de Stichting Processen Verbaal aan belanghebbenden
2.1. Belanghebbenden
2.2. Criteria waaraan het verzoek moet voldoen.
3. Gebruik door belanghebbenden van de verkregen afschriften
4. Het verstrekken van inlichtingen door de politie en het OM aan anderen dan de Stichting Processen Verbaal
5. Het verstrekken van inlichtingen over de aan een proces-verbaal gegeven afdoening
6. Koninklijke Marechaussee
7. Contact met de Stichting Processen Verbaal
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht