Let op. Deze wet is vervallen op 12 april 2008. U leest nu de tekst die gold op 11 april 2008.

Artikel 2 Accijns, achterwege laten van de vermelding van de hoeveelheid op het accijnszegel voor sigaren

Uitgebreide informatie
2. Achterwege laten van de vermelding van de hoeveelheid op het accijnszegel voor sigaren
Momenteel worden de hoeveelheden op de accijnszegels voor sigaren vermeld. Het niet vermelden van de hoeveelheid op die accijnszegels levert een administratieve lastenverlichting op voor het drukken, de bestelling en de distributie van de zegels. Ook uit het oogpunt van controle is vermelding van de hoeveelheid op de accijnszegels voor sigaren niet noodzakelijk.
Om die redenen keur ik, vooruitlopend op de wijziging van de Wet en de Uitvoeringsregeling accijns , goed dat de vermelding van de hoeveelheid op het accijnszegel voor sigaren achterwege kan blijven.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Achterwege laten van de vermelding van de hoeveelheid op het accijnszegel voor sigaren
3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht