1.
Een verzoek om kostenvergoeding wordt schriftelijk gedaan, is gericht aan de minister en wordt ingediend bij Agentschap Telecom, Postbus 450, 9700 AL Groningen op een zodanig tijdstip dat het uiterlijk op 1 oktober 2009 wordt ontvangen door Agentschap Telecom.
2.
Een verzoek dat na 1 oktober 2009 wordt ontvangen door Agentschap Telecom wordt niet in behandeling genomen.
3.
Indien het verzoek betrekking heeft op kosten als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder f of g, doet de indiener voor de personele kosten opgave van de bestede tijd en de salariskosten per uur.
4.
Indien het verzoek betrekking heeft op een bedrag van minder dan € 2.500,– wordt door middel van facturen of opgaven aannemelijk gemaakt dat de kosten waarvoor vergoeding wordt gevraagd daadwerkelijk zijn gemaakt en betaald.
5.
Indien het verzoek betrekking heeft op een bedrag van ten minste € 2.500,–. wordt bij het verzoek een accountantsverklaring volgens een bij Agentschap Telecom te verkrijgen model gevoegd waaruit blijkt dat de kosten waarvoor vergoeding wordt gevraagd daadwerkelijk zijn gemaakt en betaald.
6.
Alsdan komen naast de kosten, bedoeld in artikel 3, de kosten voor de accountantsverklaring als bedoeld in het tweede lid voor kostenvergoeding in aanmerking, voor zover zij redelijk zijn.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht