Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2015. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2015.

Besluit aanwijzing wegennet vervoer gevaarlijke stoffen

Uitgebreide informatie
Besluit aanwijzing wegennet vervoer gevaarlijke stoffen
De Minister van Verkeer en Waterstaat, a.i.,
Gelet op artikel 14 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;
Gehoord de betrokken openbare lichamen, bedoeld in artikel 15 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;
Gezien de schriftelijke en mondelinge inbreng van belanghebbenden, bedoeld in artikel 15 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen juncto artikel 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Als landelijk net van wegen, bedoeld in artikel 14 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, worden aangewezen alle bij het Rijk in beheer zijnde wegen.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing wegennet vervoer gevaarlijke stoffen.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
’s-Gravenhage, 23 juli 1997
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht