1.
Een aanbieder is verplicht medewerking te verlenen aan de verzending van berichten overeenkomstig dit besluit.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op aanbieders van een afzonderlijk netwerk of van een afzonderlijke netwerktechnologie, voor zover op dat netwerk of via die technologie gewoonlijk minder dan 25.000 eindgebruikers tegelijk actief zijn.
Artikel 3
De aanbieder distribueert een door de broker op de brokerinterface aangeboden bericht via cell broadcast in het verzendgebied binnen drie minuten na het moment waarop het bericht door de aanbieder is ontvangen.
Artikel 4
De aanbieder distribueert een bericht in het verzendgebied voor zover daar via zijn netwerk mobiele telecommunicatiediensten worden verwerkt.
1.
Een bericht wordt gedistribueerd via cell broadcast conform standaard ETSI TS 123 041.
2.
De aanbieder voorziet een bericht conform ETSI TS 123 041 van een uniek nummer om de herhaalde ontvangst van een bericht door een eindgebruiker tot een minimum te beperken.
Artikel 6
De aanbieder distribueert een bericht parallel via al zijn netwerktechnologieën die cell broadcast kunnen ondersteunen met gebruikmaking van alle voor het verzendgebied benodigde zendinstallaties.
1.
De aanbieder ontwerpt de als gevolg van dit Besluit te realiseren infrastructuur zodanig dat de op basis van deze infrastructuur te leveren diensten tenminste 99,9% van elke kalendermaand functioneel beschikbaar zijn. De dienstverlening is op meerdere locaties beschikbaar en de als gevolg van dit besluit te realiseren infrastructuur is voorzien van een noodstroomvoorziening die tenminste 24 uur stroomuitval kan opvangen.
2.
De aanbieder monitort de werking van de gehele dienstverlening periodiek op de beschikbare netwerken. Door de aanbieder geconstateerde storingen worden gemeld aan de Minister van Veiligheid en Justitie, en worden opgelost, conform nadere afspraken in de dienstverleningsovereenkomst
Artikel 8
De aanbieder volgt de instructies van de broker inzake het herhalen of afbreken van de distributie van een bericht.
1.
De aanbieder distribueert een door de broker aangeboden bericht, ongeacht vorm en inhoud, zonder hierin wijzigingen aan te brengen.
2.
De aanbieder zorgt ervoor dat het versturen van ongeautoriseerde berichten via NL-Alert wordt voorkomen.
Artikel 10
De aanbieder configureert de dienstverlening in relatie tot overige verkeersstromen dusdanig dat de distributie van een bericht gegarandeerd is.
Artikel 11
De aanbieder is in staat 20 gelijktijdig aangeboden cell broadcast berichten te verwerken.
Artikel 12
Berichten worden via de in ETSI TS 123 041 genoemde cell broadcast kanalen gedistribueerd alsmede via cell broadcast kanaal 919.
Artikel 13
De aanbieder zorgt ervoor dat het ontvangen van berichten voor de eindgebruiker geheel kosteloos is.
Artikel 14
De aanbieder verwerkt wijzingen in de netwerkconfiguratie die impact hebben op het verzendgebied binnen 24 uur in het Cell Broadcast Center.
1.
Het door de aanbieder gebruik laten maken van het Cell Broadcast Center door derden is toegestaan, mits dit niet ten koste gaat van de dienstverlening.
2.
De aanbieder bevordert dat de derden, die gebruik maken van het Cell Broadcast Center van zijn netwerk, een zodanig gebruik maken van cell broadcasting dat eindgebruikers van het netwerk cell broadcasting op hun randapparaat geactiveerd houden.
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Definities
- Paragraaf 2. Functionele en technische eisen
+ Paragraaf 3. Eisen met betrekking tot continuïteit
+ Paragraaf 4. Eisen met betrekking tot informeren
+ Paragraaf 5. Eisen met betrekking tot controle
+ Paragraaf 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht