1.
De aanbieder berekent per kalendermaand per technologie het prestatiepercentage over alle in een maand gedistribueerde berichten.
2.
De Minister van Veiligheid en Justitie kan het prestatiepercentage opvragen bij de aanbieder.
3.
Het in het eerste lid bedoelde prestatiepercentage bedraagt ten minste 95 procent.
Artikel 19
De aanbieder verstrekt per bericht en per netwerktechnologie drie minuten na het distribueren van een bericht een rapportage aan de broker waarin staat:
a) naar hoeveel actieve cellen het verzendgebied is vertaald, en
b) hoeveel van deze actieve cellen het bericht in ten hoogste drie minuten na verzending hebben verstuurd.
1.
De Minister van Veiligheid en Justitie kan ten hoogste 5 keer per jaar over een verstuurd bericht een ad-hoc rapportage opvragen, die de aanbieder ten hoogste 5 werkdagen na het distribueren van het bericht beschikbaar stelt.
2.
De in het eerste lid bedoelde ad-hoc rapportage bevat ten minste:
a) een grafische weergave van het verzendgebied waarin is aangegeven op welke plekken een bericht is gedistribueerd en waar de distributie niet tot stand is gekomen, en
b) een evaluatie.
1.
De aanbieder stelt per kalenderjaar een rapportage op over de dienstverlening en verstrekt deze aan de Minister en de Minister van Veiligheid en Justitie.
2.
De in het eerste lid genoemde rapportage bevat ten minste:
a) het gemiddelde prestatiepercentage in dat jaar;
b) bevindingen uit het testen van toestellen;
c) geaggregeerde feedback van klanten;
d) een jaarevaluatie en verbeterplan;
e) het gebruik van het Cell Broadcast Center door derden, en
f) aanbevelingen.
1.
De Minister van Veiligheid en Justitie kan eenmaal per jaar een audit op de dienstverlening uitvoeren op locatie van de aanbieder ten aanzien van:
a) de infrastructuur, organisatie en ondersteunende processen met betrekking tot het versturen van een bericht;
b) de configuratie van de dienstverlening, en
c) de beveiliging van de dienstverlening.
2.
De aanbieder verleent zijn medewerking aan de in het eerste lid bedoelde audit.
1.
De aanbieder zorgt ervoor dat aanbieder en broker systeemwijzigingen kunnen testen zonder de dienstverlening te onderbreken.
2.
De aanbieder zorgt ervoor dat, bij het regulier testen van randapparatuur door de aanbieder, de ontvangst van NL-Alert wordt meegenomen.
Artikel 24
De aanbieder verleent zijn medewerking aan het monitoren van de dienstverlening, waarbij door de broker een maal per 10 minuten een signaal over de beschikbare netwerken wordt verstuurd, en beperkt daarbij de overlast voor de eindgebruikers tot een minimum.
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Definities
+ Paragraaf 2. Functionele en technische eisen
+ Paragraaf 3. Eisen met betrekking tot continuïteit
+ Paragraaf 4. Eisen met betrekking tot informeren
- Paragraaf 5. Eisen met betrekking tot controle
+ Paragraaf 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht