Besluit van de Minister van Justitie van het Koninkrijk van 21 december 2009, nr. WBN-A 2009/2, houdende actualisering van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
De Minister van Justitie,
Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap;
Besluit:
Artikel I
De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba wordt als volgt gewijzigd.
De Handleiding voor de toepassing van de RWN toegespitst op het gebruik in Aruba is geheel geactualiseerd, zoals aangegeven in de bijlage . De eerste (en tevens laatste) versie dateert van 2003 en was tot nu toe nog niet digitaal beschikbaar. Wel zijn er sinds 2003 verschillende TBN’s voor Aruba geschreven en gepubliceerd op de Sdu-site. Deze zijn in deze Handleiding – die voortaan elk half jaar zal worden geactualiseerd – opgenomen.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2010.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant en het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst.
Den Haag, 21 december 2009
De
Minister
directeur-generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht