Artikel 24
Verkeersbesluiten worden genomen na overleg met:
a. de korpschef,
b. de commandant van de Koninklijke marechaussee, indien de taak ten aanzien van het verkeer mede wordt vervuld op een luchtvaartterrein als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c, van de Politiewet 2012.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk II. Verkeerstekens en maatregelen ter regeling van het verkeer
+ Hoofdstuk IIA. Bewegwijzering
+ Hoofdstuk III. Vaststelling bebouwde kom
+ Hoofdstuk IV. Gehandicaptenparkeerkaart
+ Hoofdstuk V. Verkeersregelaars en verkeersbrigadiers
+ Hoofdstuk VI. Strafbepaling
+ Hoofdstuk VII. Bepalingen inzake experimenten
+ Hoofdstuk VIII. Inwerkingtreding
+ Hoofdstuk IX. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht