Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2010.

Besluit ambtenaren artikel 19 Brandweerwet 1985

Uitgebreide informatie
Besluit ambtenaren artikel 19 Brandweerwet 1985
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet op artikel 19, tweede en derde lid, van de Brandweerwet 1985;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren aan wie de inlichtingen, bedoeld in artikel 19, tweede en derde lid, van de Brandweerwet 1985, dienen te worden verstrekt, worden aangewezen de ambtenaren die werkzaam zijn bij de stafafdeling Inspectie brandweerzorg en rampenbestrijding van de directie Brandweer en Rampenbestrijding.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 16 oktober 1995
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht