Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp II

Uitgebreide informatie
Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp II
De Raad voor Rechtsbijstand (hierna de raad), namens de Minister van Veiligheid en Justitie,
gezien:
Artikel 48c en 48d van de Wet Justitie-subsidies (Staatsblad 1998, nr. 447);
Hoofdstuk 4B van de Wijzigingswet Wet Justitie-subsidies, Staatsblad 2013, 96);
Artikel 5 van het Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering (Staatsblad 2013, nr. 308);
Titel III van de Faillissementswet (Staatsblad 1998, nrs. 445 en 447);
Regeling van de Minister van Justitie van 23 juli 2009, nr.5612426/09 houdende verlening van mandaat aan de Raad voor rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het verlenen van subsidies en het vaststellen van beleidsregels dienaangaande (Staatscourant 2009, 11554);
Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand Wsnp (Staatscourant 30 december 2011, 23891);
Art 1, lid 2 van het Reglement register bewindvoerder Wsnp II
stelt het navolgende beleid vast met betrekking tot de basisopleiding bewindvoerder Wsnp voor niet-advocaten.
Artikel 1
De raad kan opleidingen erkennen als basisopleiding bewindvoerder Wsnp. Met het succesvol afronden van een dergelijk opleidingstraject voldoet een kandidaat aan art 1, lid 2 van het Reglement register bewindvoerders Wsnp II van 1 oktober 2013.
Artikel 2
Een opleidingsinstituut kan de raad schriftelijk om erkenning van de opleiding verzoeken. Het verzoek dient vergezeld te gaan van documentatie waarmee de raad het verzoek kan beoordelen.
Artikel 3
De raad toetst het verzoek en de bijlagen aan de criteria die in dit besluit zijn vastgelegd. Mits het verzoek compleet is, neemt de raad binnen zes weken na ontvangst een besluit. Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk volgens de Algemene wet bestuursrecht .
Artikel 4
De erkenning geldt zolang de inhoud van een opleiding of de criteria voor erkenning niet wijzigen. Indien hier wel een wijziging in optreedt, vervalt de erkenning automatisch en dient de opleiding een nieuwe erkenningsprocedure te starten.
De raad dient het opleidingsinstituut in de gelegenheid te stellen in een vooraf gestelde termijn de inhoud van de opleiding aan te passen. Na verloop van deze termijn zal de raad de opleiding aan de gewijzigde criteria toetsen en opnieuw beslissen over erkenning.
Artikel 5
De raad kan, indien hij daartoe aanleiding ziet, ook bij een ongewijzigde inhoud, een opleiding opnieuw aan de criteria toetsen.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp II’ en treedt twee dagen na publicatie in de Staatscourant in werking.
Utrecht, 8 oktober 2013
De
Minister
De Raad voor Rechtsbijstand,
Directeur Bedrijfsvoering.
Directeur Stelsel.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht