Let op. Deze wet is vervallen op 19 mei 2006. U leest nu de tekst die gold op 18 mei 2006.

Besluit beëindiging besluitmoratorium en vertrekmoratorium homoseksuele asielzoekers Iran

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 28 februari 2006, nr. 5404471/06/DVB, tot beëindiging van het besluitmoratorium en tot beëindiging van het vertrekmoratorium voor homoseksuele asielzoekers afkomstig uit Iran
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
Gelet op artikel 43, aanhef onder a en artikel 45, lid 4 van de Vreemdelingenwet 2000;
Besluit:
Artikel 1
Het besluitmoratorium voor homoseksuele asielzoekers afkomstig uit Iran dat is ingesteld bij besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 28 september 2005 (Stcrt. 30 september 2005, nr. 190) te beëindigen.
Artikel 2
Het vertrekmoratorium voor homoseksuele asielzoekers afkomstig uit Iran dat is ingesteld bij besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 28 september 2005 (Stcrt. 30 september 2005, nr. 190) te beëindigen.
Artikel 3
In de gevallen waarin de beslistermijn in zaken van homoseksuele asielzoekers afkomstig uit Iran als gevolg van het bij dit besluit beëindigde besluitmoratorium is verlengd, blijft de verlengde beslistermijn gelden.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na de datum van publicatie in de Staatscourant.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht