Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 26 oktober 2014, nr. WJZ/14167111, tot beëindiging van de mogelijkheid van het aanvragen van bijstand voor de uitgaven voor verrichtingen voor het uit de markt nemen, groen oogsten en niet-oogsten van groenten bedoeld in bijlage I van verordening 1031/2014
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Gelet op artikel 7a van de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit;
Besluit:
Artikel 1
De mogelijkheid om meldingen voor aanvragen om bijstand, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, in te dienen is met ingang van 10 oktober 2014 13h00 beëindigd voor de producten bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van Verordening (EG) nr. 1031/2014 van de Commissie van 29 september 2014 tot vaststelling van verdere tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten van bepaalde groenten en fruit (Pb L 284).
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober 2014 13h00.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 26 oktober 2014
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht