Let op. Deze wet is vervallen op 30 juni 2005. U leest nu de tekst die gold op 29 juni 2005.

Besluit beëindiging vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Centraal-Irak

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 25 juni 2004, nr. 5290955/04/DVB, houdende beëindiging van het vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Centraal-Irak
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
Gelet op artikel 45, lid 4 van de Vreemdelingenwet 2000;
Overwegende dat het besluit tot instelling van een vertrekmoratorium voor vreemdelingen afkomstig uit Centraal-Irak van 27 juni 2003, waarvan de geldigheidsduur is verlengd op 1 februari 2004, wordt ingetrokken.
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder Centraal-Irak: het deel van de Republiek Irak dat onder bestuur en effectieve controle van de CPA staat. Tot dit deel behoren Midden- en Zuid-Irak met uitsluiting van Noord-Irak.
In dit besluit wordt verstaan onder Noord-Irak: het deel van de Republiek Irak dat thans onder de effectieve controle staat van de Koerdische partijen in het noorden van het land, zijnde het gebied dat voorafgaande aan de militaire interventie in Irak in de lente van 2003, onttrokken was aan het gezag van het voormalige Baath-regime. De Republiek Irak wordt gevormd door Noord- en Centraal-Irak.
Artikel 2
Het besluit tot instelling van een vertrekmoratorium voor vreemdelingen afkomstig uit Centraal-Irak van 27 juni 2003 , waarvan de geldigheidsduur is verlengd op 1 februari 2004, wordt ingetrokken, daar de maximale termijn ervan is verlopen.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 27 juni 2004.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht