Let op. Deze wet is vervallen op 1 november 2015. U leest nu de tekst die gold op 31 oktober 2015.

Besluit beheer Persoonlijke Internetpagina

Uitgebreide informatie
Besluit beheer Persoonlijke Internetpagina
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Besluit:
Artikel 1
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (voor deze de Directeur Generaal Management Openbare Sector) is belast met de zorg voor de ingebruikneming en instandhouding van de Persoonlijke Internetpagina.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2007 en vervalt op een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te bepalen tijdstip.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beheer Persoonlijke Internetpagina.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht