Let op. Deze wet is vervallen op 24 augustus 2003. U leest nu de tekst die gold op 23 augustus 2003.

Besluit beheersoverdracht privacyreglementen

Uitgebreide informatie
Besluit beheersoverdracht privacyreglementen
De korpschef van het Korps landelijke politiediensten,
Overwegend dat per 1 januari 2000 het beheer van het Korps landelijke politiediensten is overgegaan van de Minister van Justitie naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Overwegend dat de gevolgen van de beheersovergang voor de verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling ingevolge de Wet persoonsregistraties en de Wet politieregisters in de privacyreglementen van door het korps gevoerde persoonsregistraties respectievelijk politieregisters, daterend van voor 1 januari 2000, op doelmatige wijze kenbaar dienen te worden gemaakt;
Gelet op het Mandaatbesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 5 januari 2000, kenmerk EA99/U99111;
Gelet op de Mandaatregeling persoonsregistraties en politieregisters Korps landelijke politiediensten d.d. 30 augustus 1996;
Besluit:
Artikel 1
In de privacyreglementen van de bij het Korps landelijke politiediensten gevoerde
a. persoonsregistraties ingevolge de Wet persoonsregistraties, alsmede
b. de politieregisters ingevolge de Wet politieregisters,
welke voor 1 januari 2000 zijn vastgesteld, dient daar waar als houder, respectievelijk beheerder staat genoemd `de Minister van Justitie', gelezen te worden: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Artikel 2
Dit besluit werkt terug tot 1 januari 2000 en wordt ter inzage gelegd bij:
a. de afdeling voorlichting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
b. de afdeling voorlichting van het Ministerie van Justitie;
c. de afdeling voorlichting van het Korps landelijke politiediensten;
d. alle overige locaties waar een reglement als bedoeld in artikel 1 ter inzage is gelegd.
Artikel 3
Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan:-
de Registratiekamer;-
de ingevolge de Mandaatregeling gemandateerde personen;-
alsmede de privacyfunctionarissen van het korps.
Driebergen, 28 december 2000
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
namens deze,
De
Korpschef
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht