Let op. Deze wet is vervallen op 28 november 2009. U leest nu de tekst die gold op 27 november 2009.

Besluit bekendmaking locaties vissen met mosselzaadinvanginstallaties

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 oktober 2009, nr. 66188, houdende bekendmaking van de locaties voor het vissen met mosselzaadinvanginstallaties
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 77d, vijfde lid, van de Uitvoeringsregeling zee- en kustvisserij 1977;
Besluit:
1.
De coördinaten van de locaties voor het vissen met een mosselinvanginstallatie op een mosselkweekperceel en in de gebieden, bedoeld in artikel 77d, vijfde lid, van de Uitvoeringsregeling visserij, waarvoor aan de personen, bedoeld in artikel 77a van de Uitvoeringsregeling visserij, een vergunning wordt verleend zijn opgenomen in bijlage A .
2.
De coördinaten van de locaties voor het vissen met een mosselinvanginstallatie op een mosselkweekperceel en in de gebieden, bedoeld in artikel 77d, vijfde lid, van de Uitvoeringsregeling visserij, waarvoor aan de personen, bedoeld in artikel 77b van de Uitvoeringsregeling visserij, een vergunning wordt verleend zijn opgenomen in de bijlage B .
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 21 oktober 2009
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht