Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 27 februari 2009, nr. DJZ/BR-0153/09, tot bekendmaking van de tweede openstelling van het Daey Ouwens Fonds en tot wijziging van de beleidsregels voor subsidiëring op grond van het Daey Ouwens Fonds
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;
Besluit:
Artikel I
De nader bekend te maken datum voor het ontvangen van aanvragen als bedoeld in artikel 3 van het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 14 oktober 2008 wordt bepaald op 12 mei 2009.
Artikel II
[Wijzigt het Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Daey Ouwens Fonds).]
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Directeur-Generaal Internationale Samenwerking
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht