Besluit van 22 december 2011, nr. WJZ/11168400, houdende bekendmaking van het via de procedure van veiling verdelen van vergunningen voor frequentieruimte in de 800, 900 en 1800 MHz-band
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
Besluit op grond van artikel 3, eerste en derde lid, van het Frequentiebesluit het volgende:
Besluit:
Artikel 1
De volgende vergunningen worden verdeeld door middel van de procedure van een veiling overeenkomstig de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz :
a. zes vergunningen voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 791–821 MHz en 832–862 MHz,
b. zeven vergunningen voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 880–915 MHz en 925–960 MHz,
c. veertien vergunningen voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1710–1780 MHz en 1805–1875 MHz,
d. twee vergunningen voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1959,7–1969,7 MHz en 2149,7–2159,7 MHz,
e. een vergunning voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 1900 en 1904,9 MHz en tussen 2010 en 2019,7 Mhz,
f. tien vergunningen voor het gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 2565 en 2615 MHz, en
g. een vergunning voor het gebruik van de frequentieruimte tussen 2615–2620 MHz.
Artikel 2
De procedure, bedoeld in artikel 1, vangt aan op 16 april 2012.
Artikel 3
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.
Den Haag, 22 december 2011
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht