Let op. Deze wet is vervallen op 17 juli 2014. U leest nu de tekst die gold op 16 juli 2014.

Besluit beleidsregels onderstand BES per 1 januari 2013

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2012, 2012-0000056079, houdende vaststelling van beleidsregels op grond van het Besluit onderstand BES Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 19850, datum inwerkingtreding 17-07-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2014.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 19850, datum inwerkingtreding 17-07-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2014.
Gelet op de artikelen 10, 12, eerste lid, en 20, eerste lid, van het Besluit onderstand BES;
Besluit:
Artikel 1
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Bij de beoordeling van aanvragen om onderstand of bij het verbinden van voorschriften aan het toekennen daarvan op grond van het Besluit onderstand BES worden de beleidsregels gebruikt die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 19850, datum inwerkingtreding 17-07-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2014.
Artikel 2
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2013.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 19850, datum inwerkingtreding 17-07-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2014.
Artikel 3
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beleidsregels onderstand BES per 1 januari 2013.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 19850, datum inwerkingtreding 17-07-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2014.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bij dit besluit behorende beleidsregels worden ter inzage gelegd bij de RCN-unit Sociale Zaken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Kralendijk, 21 december 2012
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 19850, datum inwerkingtreding 17-07-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2014.
Staatssecretaris
Hoofd RCN-unit Sociale Zaken
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht