Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit benoeming en bezoldiging externe leden Audit Committee BZ

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 12 november 2012, nr. DJZ/BR/0886-2012, tot benoeming en bezoldiging van externe leden van het Audit Committee BZ
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op het Instellingsbesluit Audit Committee BZ;
Gelet op de Regeling Audit Committees 2012;
Besluit:
Artikel 1
Als externe leden van het Audit Committee BZ worden benoemd: prof. dr. A.F.P. Bakker, ir. D.D. van der Stelt-Scheele en mr C.M. Insinger MBA.
Artikel 2
Tot de werkzaamheden van de externe leden behoren:
het bijwonen van het overleg van het Audit Committee BZ.
1.
Aan ieder extern lid van het Audit Committee BZ wordt voor de in artikel 2 genoemde werkzaamheden een vaste vergoeding toegekend ter hoogte van 2,34% van het maximumbedrag van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 . Voor de externe leden geldt een arbeidsduurfactor van 0,84/36.
2.
Reis- en verblijfkosten worden vergoed door de Minister, met overeenkomstige toepassing van de regelingen die gelden voor personeel werkzaam bij de sector Rijk.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
de
Minister
de Secretaris-Generaal,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht