Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 april 2010, nr. 127697 houdende de benoeming en de vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie Bioraffinage
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op:
artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;
de artikelen 2, 3 en 4 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies;
artikel 3.5.7 van de Subsidieregeling energie en innovatie;
Besluit:
1.
Te rekenen vanaf 1 december 2009 worden voor een periode van 1 jaar tot lid van de Adviescommissie Bioraffinage benoemd:
a. de heer dr. ir. H.M.H. van Wechem te Haarlem, tevens voorzitter;
b. de heer dr. ir. Th. van Herwijnen te Haarlem;
c. de heer dr. ir. F.J. Olieman te Maarssen.
2.
a. Aan de voorzitter van de Adviescommissie Bioraffinage wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op het maximum van schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,068.
b. Aan de andere leden van de Adviescommissie Bioraffinage wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op het maximum van schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,068.
Artikel 2
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Adviescommissie Bioraffinage.
’s-Gravenhage, 27 april 2010
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht