Besluit houdende benoeming en vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie Borgstelling MKB-kredieten
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 3.11.5 van de Regeling nationale EZ-subsidies en artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;
Besluit:
Artikel 1
Te rekenen vanaf 1 januari 2015 worden tot 1 juli 2017 tot lid van de Adviescommissie Borgstelling MKB-kredieten benoemd:
a. de heer prof. drs. A. Verberk, te Papendrecht, tevens voorzitter;
b. de heer prof. A.F.P. Bakker, te Bussum;
c. de heer drs. W.F.C. Cramer, te Heiloo;
d. de heer drs. R.W.O. Metz, te Berkel en Rodenrijs;
e. de heer mr. Th. J.M. Roos BA, te Apeldoorn;
f. de heer drs. E.G. Scholten, te Amsterdam;
g. de heer H. Sliedrecht RA, te Heerjansdam.
1.
Aan de voorzitter van de Adviescommissie Borgstelling MKB-kredieten wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,047.
2.
Aan de andere leden van de Adviescommissie Borgstelling MKB-kredieten wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,047.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Adviescommissie Borgstelling MKB-kredieten.
29 mei 2015
De
Minister
directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht