Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 21 augustus 2015, doc.nr.:15117478, houdende benoeming en vergoeding van leden van de adviescommissie EFMZV
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Gelet op de artikelen 2.8 en 3.1.8 van de Regeling Europese EZ-subsidies;
Besluit:
Artikel 1
Met ingang van 1 september 2015 worden voor een periode van drie jaar tot lid van de adviescommissie EFMZV benoemd:
a. de heer A.W. Bierens te Zierikzee, tevens voorzitter;
b. de heer dr. ir. C.D. de Gooijer te Wageningen;
c. de heer A.P. Ouwehand te Vijfhuizen;
d. de heer P. Roos te Den Haag;
e. de heer drs. P. Salz te Pijnacker;
f. de heer C. Taal te Den Haag;
g. de heer prof. dr. J.A.J. Verreth te Rhenen.
1.
Aan de voorzitter wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor wordt jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant.
2.
Aan de leden wordt een vaste vergoeding per maand toegekend waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor wordt jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de adviescommissie EFMZV.
‘s-Gravenhage, 21 augustus 2015
De
Staatssecretaris
directeur-generaal van Agro en Natuur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht