Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.

Besluit benoeming en vergoeding leden adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers

Uitgebreide informatie
Besluit benoeming en vergoeding leden adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 3 van de Regeling adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers en artikel 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;
Besluit
Artikel 1
Met ingang van 1 maart 2005 te benoemen:
tot voorzitter van de adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers: de heer H.F. Dijkstal
tot leden van de adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers: mevrouw drs. E.C.P. Vogelaar en de heren mr. dr. A.J.E. Havermans, mr. C.J.A. van Lede, prof. dr. C.N. Teulings en mr. A.A. Westerlaken.
Artikel 2
De voorzitter van de adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal van de voorzitter wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 . De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,1.
Artikel 3
De andere leden van de adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal van de andere leden wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 . De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,05.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht