Let op. Deze wet is vervallen op 20 augustus 2014. U leest nu de tekst die gold op 19 augustus 2014.

Besluit benoeming leden Adviescommissie Life Sciences & Health 2011

Uitgebreide informatie
Besluit benoeming leden Adviescommissie Life Sciences & Health 2011
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Gelet op artikel 4.6 van de Subsidieregeling sterktes In Innovatie;
Besluit:
Artikel 1
Te rekenen vanaf 1 januari 2011 worden voor een periode van een jaar tot lid van de Adviescommissie Life Sciences & Health benoemd:
a. de heer drs. H. van den Berg, te Oss, tevens voorzitter;
b. de heer prof. dr. P.H. Reitsma, te Leiden.
1.
Aan de voorzitter van de Adviescommissie Life Sciences & Health wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,023.
2.
Aan de leden van de Adviescommissie Life Sciences & Health wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,023.
Artikel 3
Het Besluit houdende benoeming leden van de Adviescommissie Life Sciences & Health, Staatscourant 2009, nr. 13620 en het Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie Life Sciences & Health, Staatscourant 2009, nr. 13496 worden ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt In werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Adviescommissie Life Sciences & Health.
De
Minister
Directeur-generaal Bedrijfsleyen en Innovatie.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht