Let op. Deze wet is vervallen op 25 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 24 februari 2005.

Besluit bepalingsmethode verdunningsgetal van vloeistofstromen

Uitgebreide informatie
Besluit bepalingsmethode verdunningsgetal vloeistofstromen
De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
Gelet op artikel 4 van het Besluit van 2 december 1977, houdende een programma van maatregelen ter sanering van het Rijnmondgebied (Stcrt. 1977, nr. 248),
Besluit:
Artikel 1
De bepaling van het verdunningsgetal als bedoeld in artikel 1 van bovengenoemd besluit geschiedt volgens het voorschrift vervat in het door mij gewaarmerkte rapport nr. R5072, gedateerd juli 1976, van het CIVO-TNO.
Artikel 2
Het verdunningsgetal is gelijk aan het in bovengenoemd rapport bedoelde gecorrigeerde geurgetal.
Artikel 3
Het in artikel 1 genoemde rapport bevindt zich bij het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid te Bilthoven, dat als referentie-instituut zorg draagt dat het onderzoek van de door of vanwege de inspecteur van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, genomen monsters wordt verricht en in een verslag neergelegd overeenkomstig het in het rapport vervatte voorschrift Afschriften van het rapport zijn aldaar verkrijgbaar.
Artikel 4
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit bepalingsmethode verdunningsgetal van vloeistofstromen.
Artikel 5
Dit besluit wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt en treedt terstond in werking.
Leidschendam, 2 december 1977
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht