Besluit beperking aan de openbaarheid van het archief SoZa: ontslagen personeel
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 15, tweede lid Archiefwet 1995,
Gelet op het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 mei 2007 (Stcrt. 2007 nr. 89),
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de personeelsdossiers in de inventarisnummers in het archief SZW: ontslagen personeel, toegang 2.15.56, beperkt openbaar tot 100 jaar na de geboorte van de persoon op wie het dossier betrekking heeft
Artikel 2
De onderstaande inventarisnummers worden openbaar op 1 januari van het volgende jaar
Inventarisnummer Jaar
3 2016
6 2027
7 2027
9 2015
14 2030
15 2047
16 t/m 26 2047
29 2032
30 2036
33 2022
37 2027
39 2015
40 2016
46 2015
47 2018
56 2053
57 2026
58 2022
59 2026
67 2020
69 2027
72 2023
73 2015
74 2015
76 2020
83 2030
88 2044
89 2040
92 2024
94 2024
98 2020
99 2055
104 2017
110 2024
111 2034
116 2022
119 2025
122 2043
128 2016
130 2015
131 2015
137 2022
Artikel 3
Raadpleging van de bescheiden genoemd in artikel 2 is alleen mogelijk na toestemming van de directeur van het Nationaal Archief.
Artikel 4
De beperking aan de openbaarheid vervalt zodra ten genoege van de algemene rijksarchivaris kan worden aangetoond dat de persoon op wie het dossier betrekking heeft is overleden.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Den Haag, 8 december 2014
De
Minister
De algemene rijksarchivaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht