Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2004.

Besluit beperking inschrijving fysiotherapie

Uitgebreide informatie
Besluit beperking inschrijving fysiotherapie
De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,
Overwegende, dat het aanbod van afgestudeerden aan de opleiding fysiotherapie de behoefte daaraan op de arbeidsmarkt in aanmerkelijke mate overtreft en dit naar verwachting gedurende een reeks van jaren het geval zal zijn;
Gelet op de beleidsvoornemens bedoeld in artikel 2.3, derde lid, onder c, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, zoals die zijn geformuleerd in het hoger onderwijs en onderzoekplan 1994, en
Gelet op artikel 7.56, derde lid, van genoemde wet;
Besluit:
Artikel 1
Het aantal personen, dat voor de studiejaren 1994–1995 en 1995–1996 ten hoogste voor de eerste maal kan worden ingeschreven voor de propedeutische fase van de opleiding fysiotherapie aan alle hogescholen, bedraagt 1054.
Artikel 2
Het aantal studenten, bedoeld in artikel 1 van dit besluit, wordt als volgt over de hogescholen verdeeld:
a. de Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen 85
b. de Hogeschool Enschede te Enschede 95
c. de Hogeschool Nijmegen te Nijmegen 110
d. de Hogeschool Midden-Nederland te Utrecht 185
e. de Hogeschool van Amsterdam te Amsterdam 195
f. de Leidse Hogeschool te Leiden 85
g. de Hogeschool Rotterdam & Omstreken te Rotterdam 85
h. de Hogeschool West-Brabant te Breda 72
i. de Hogeschool Eindhoven te Eindhoven 66
j. de Hogeschool Heerlen te Heerlen 76
Artikel 3
Deze regeling zal in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.
Artikel 5
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit beperking inschrijving fysiotherapie.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht