Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2004.

Besluit beperking inschrijving logopedie

Uitgebreide informatie
Besluit beperking inschrijving logopedie
De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,
Overwegende, dat het aanbod van afgestudeerden aan de opleiding logopedie de behoefte daaraan op de arbeidsmarkt in aanmerkelijke mate overtreft en dit naar verwachting gedurende een reeks van jaren het geval zal zijn;
Gelet op de beleidsvoornemens bedoeld in artikel 2.3, derde lid, onder c, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, zoals die zijn geformuleerd in het hoger onderwijs en onderzoekplan 1994, en
Gelet op artikel 7.56, derde lid, van genoemde wet;
Besluit:
Artikel 1
Het aantal personen, dat voor de studiejaren 1994–1995 en 1995–1996 ten hoogste voor de eerste maal kan worden ingeschreven voor de propedeutische fase van de opleiding logopedie aan alle hogescholen, bedraagt 293.
Artikel 2
Het aantal studenten, bedoeld in artikel 1 van dit besluit, wordt als volgt over de hogescholen verdeeld:
a. de Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen 56
b. de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle 43
c. de Hogeschool Nijmegen te Nijmegen 41
d. de Hogeschool Midden-Nederland te Utrecht 43
e. de Hogeschool Rotterdam & Omstreken te Rotterdam 40
f. de Hogeschool Eindhoven te Eindhoven 35
g. de Hogeschool Heerlen te Heerlen 35
Artikel 3
Dit besluit zal in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OenW-Regelingen, waarin dit besluit is bekendgemaakt.
Artikel 5
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit beperking inschrijving logopedie.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht