Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 22 mei 2007, nr. DDI/ST/reg. 011/2007, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de ambassade van Brazilië te Rio de Janeiro, later het consulaat-generaal van Brazilië te Rio de Janeiro en het consulaat-generaal van Brazilië te Sao Paulo, 1955–1974
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de ambassade van Brazilië te Rio de Janeiro, later het consulaat-generaal van Brazilië te Rio de Janeiro en het consulaat-generaal van Brazilië te Sao Paulo, 1955–1974, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:
Inventarisnummer Geheel openbaar met ingang van 1 januari:
59 2040
60 2045
61 2050
68 2040
69 2040
70 2043
71 2050
73 2038
74 2034
75 2042
76 2050
77 2035
116 2040
117 2050
120 2050
128 2016
456 2050
Artikel 2
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 3
Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de ambassade van Brazilië te Rio de Janeiro, later het consulaat-generaal van Brazilië te Rio de Janeiro en het consulaat-generaal van Brazilië te Sao Paulo, 1955–1974’.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht