Besluit van de Minister van Justitie, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Commissie van Toezicht over de Rijksinrichting (Tuchtschool en Rijksinternaat) voor jongens en meisjes De Hunnerberg te Nijmegen, periode 1918?1981
De Minister van Justitie,
Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen, worden op grond van artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995 aan de openbaarheid van het, naar Het Utrechts Archief, overgebrachte archief van de Commissie van Toezicht over de Rijksinrichting (Tuchtschool en Rijksinternaat) voor jongens en meisjes De Hunnerberg te Nijmegen, periode 1918?1981 de volgende beperkingen gesteld:
Als bedoeld in artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;
1. De beperking op de openbaarheid is van toepassing op de archiefbescheiden, die in de toegang zijn opgenomen onder de inventarisnummers 1, 5, 7, 8. De beperking van de openbaarheid is van toepassing op archiefbescheiden die jonger zijn dan 75 jaar, gerekend vanaf de afsluitingsdatum.
2. Raadpleging van de archiefbescheiden is, gelet op art. 15 derde lid, van de Archiefwet 1995, slechts mogelijk na schriftelijk verkregen toestemming van de Rijksarchivaris in de provincie Utrecht. Deze toestemming kan worden verleend, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
de verzoeker doet een gemotiveerd schriftelijk verzoek tot inzage van de archiefbescheiden.
de verzoeker vult hiertoe de Verklaring voor raadpleging van niet-openbare archiefbescheiden van Het Utrechts Archief in en ondertekent het formulier. De verzoeker verklaart tevens zich te zullen houden aan de, in het formulier opgenomen, bepalingen.
tevens verklaart de verzoeker de bevoegdheid van de Rijksarchivaris in de provincie Utrecht te erkennen om publicatie van bepaalde, uit de ter inzage gegeven bescheiden afkomstige, gegevens te verbieden.
tot individuele natuurlijke personen en rechtspersonen herleidbare gegevens worden niet in de openbaarheid gebracht;
het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van archiefbescheiden waarop de beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de Rijksarchivaris in de provincie Utrecht.
3. De Rijksarchivaris in de provincie Utrecht kan extra voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.
4. Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.
5. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘verklaring van overbrenging van het archief van de Commissie van Toezicht over de Rijksinrichting (Tuchtschool en Rijksinternaat) voor jongens en meisjes De Hunnerberg te Nijmegen, periode 1918?1981’.
Den Haag, 16 juli 2010
De
Minister
Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht