Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 19 november 2014, nr. MINBUZA-2014.669643, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het Consulaat-Generaal Istanboel, Turkije, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1965-1974
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995; en gelet op het advies van de algemene rijksarchivaris van 15 juli 2014, kenmerk 13.476;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.
Inventarisnummers: Beperkt openbaar tot 1 januari:
19 2040
31 2043
55 2050
63 2038
65 2047
68 2046
69 2041
70 2046
71 2045
73 2046
74 2049
75 2044
76 2044
77 2050
78 2049
79 2044
80 2045
81 2050
82 2043
83 2035
86 2045
Artikel 2
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is tot openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 3
Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is tot openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het Consulaat-Generaal Istanboel, Turkije, van het ministerie van Buitenlandse Zaken, 1965-1974’.
De
Minister
De directeur van de Directie Bedrijfsvoering
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht