Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 27 april 2009, nr. DDI/ST/reg. 014/2009, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Decoratiecommissie uit de Raad van Minister van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1946–1995
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, danwel van derden, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Decoratiecommissie uit de Raad van Minister van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1946–1995, tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom niet openbaar.
Inventarisnummer Openbaar met ingang van 1 januari: Openbaar met ingang van 1 januari:
60 2011 2056
61 2012 2057
62 2014 2059
63 2015 2060
64 2017 2062
65 2019 2064
66 2020 2065
67 2021 2066
68 2022 2067
69 2024 2069
70 2025 2070
Artikel 2
Met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom tot 1 januari van het jaar, genoemd in de derde kolom, zijn de inventarisnummers genoemd in artikel 1 na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief te raadplegen. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 3
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Decoratiecommissie uit de Raad van Minister van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1946–1995, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:
Inventarisnummer Openbaar met ingang van 1 januari
13 2036
22 2031
37 2039
44 2041
48 2023
49 2024
50 2025
51 2032
52 2036
53 2041
54 2043
55 2046
56 2048
57 2049
58 2051
59 2054
101–123 2051
124–147 2052
148–171 2053
172–195 2054
196–216 2055
217–240 2056
241–263 2057
264–287 2058
288–312 2059
313–335 2060
336–359 2061
360–390 2062
391–418 2063
419–446 2064
447–470 2065
471–500 2066
501–521 2067
522–550 2069
551–579 2070
580–587 2071
588 2048
589 2049
590 2050
591 2036
592 2040
593 2041
594 2046
595 2047
596 2048
597 2049
598 2050
599 2025
600 2026
601 2027
602 2028
603 2029
604 2030
605 2031
606 2032
607 2033
608 2034
609 2036
610 2037
611 2038
612 2039
613 2040
614 2041
615–616 2042
617 2044
618 2045
619 2046
620 2047
621 2048
622 2049
623 2050
624 2025
625 2026
626 2027
627 2028
628 2029
629 2031
630 2032
631 2033
632 2034
633 2035
634 2036
635 2037
636 2038
637 2039
638 2040
639 2041
640–641 2042
642 2044
643–644 2045
645 2047
646 2048
647 2049
648 2050
649 2036
650 2037
651 2038
652 2039
653 2040
654 2041
655 2042
656 2043
657 2044
658 2045
659 2046
660 2047
661 2048
662 2049
663 2050
664 2025
665 2026
666 2027
667 2028
668 2029
669 2030
670 2031
671 2032
672 2033
673 2034
674 2035
675 2036
676 2037
677 2038
678–679 2039
680 2041
681–682 2042
683 2043
684 2044
685 2045
686 2046
687 2047
688 2048
689 2049
690 2050
691 2025
692 2026
693 2027
694 2028
695 2029
696 2030
697 2031
698 2032
699 2033
700 2034
701 2035
702 2036
703 2037
704 2038
705 2039
706 2040
707 2041
708 2042
709 2043
710 2044
711 2045
712 2046
713 2047
714 2048
715 2049
716 2050
717 2025
718 2026
719 2027
720 2028
721 2029
722 2030
723 2031
724 2032
725 2033
726 2034
727 2035
728 2036
729 2037
730 2038
731 2039
732 2040
733 2041
734 2042
735 2043
736 2044
737 2045
738 2046
739 2047
740 2048
741 2049
742 2050
743 2025
744 2026
745 2027
746 2028
747 2029
748 2030
749 2031
750 2032
751 2033
752 2034
753 2035
754 2036
755 2037
756 2038
757 2039
758 2040
759 2041
760 2042
761 2043
762 2044
763 2045
764 2046
765 2047
766 2048
767 2049
768 2050
769 2029
770 2030
771 2031
772 2032
773 2033
774 2034
775 2035
776 2036
777 2037
778 2038
779 2039
780 2040
781 2041
782–783 2042
784–785 2043
786–787 2044
788 2045
789–790 2046
791–792 2047
793 2048
794–797 2049
798 2050
799 2025
800 2026
801 2027
802 2028
803 2029
804 2030
805 2031
806 2032
807 2033
808 2034
809 2035
810 2025
811 2026
812 2027
813 2028
814 2029
815 2030
816 2031
817 2032
818 2033
819 2034
820 2035
821 2036
822 2038
823 2039
824 2040
825 2041
826 2042
827 2043
828 2044
829 2045
830 2046
831 2047
832 2048
833 2049
834 2050
835 2025
836 2026
837 2027
838 2028
839 2029
840 2030
841 2031
842 2032
843 2033
844 2034
845 2035
846 2025
847 2026
848 2027
849 2028
850 2029
851 2030
852 2031
853 2032
854 2033
855 2034
856 2035
857 2049
858 2050
859 2025
860 2026
861 2027
862 2028
863 2029
864 2030
865 2031
866 2032
867 2033
868 2034
869 2035
870 2036
871 2037
872 2038
873 2039
874 2040
875 2041
876 2042
877 2043
878 2044
879 2045
880 2046
881 2047
882–883 2048
884 2049
885 2050
886 2025
887 2026
888 2027
889 2028
890 2029
891 2030
892 2031
893 2032
894 2033
895 2034
896 2035
897–898 2036
899 2037
900 2038
901 2039
902 2040
903 2041
904 2042
905 2043
906 2044
907 2045
908 2046
909 2047
910 2048
911 2049
912 2050
913 2025
914 2026
915 2027
916 2028
917 2029
918 2030
919 2031
920 2032
921 2033
922 2034
923 2035
924 2036
925 2037
926 2038
927 2039
928 2040
929 2041
930 2042
931 2043
932 2044
933 2045
934 2046
935 2047
936 2048
937 2049
938 2050
939–940 2049
941 2032
942 2033
943 2046
944 2049
945 2048
946 2033
947 2034
948–949 2049
950 2033
951 2034
952 2049
953 2045
954 2046
955 2047
956 2049
957 2038
958 2028
959 2029
960 2032
961 2034
962 2035
963 2043
964 2044
965 2045
966 2046
967 2047
968 2048
969 2049
970 2050
971 2048
972 2044
973 2049
974 2045
975 2034
976 2048
977 2050
978 2029
979 2043
980 2045
981 2036
982 2037
983 2038
984 2039
985 2040
986 2041
987 2042
988 2043
989 2044
990 2045
991 2046
992 2047
993 2023
994–996 2025
997 2026
998–1001 2027
1002–1008 2028
1009–1017 2029
1018–1023 2030
1024–1031 2031
1032–1041 2032
1042–1054 2033
1055–1069 2034
1070–1087 2035
1088–1108 2036
1109–1133 2037
1134–1152 2038
1153–1172 2039
1173–1190 2040
1191–1206 2041
1207–1227 2042
1228–1248 2043
1249–1267 2044
1268–1296 2045
1297–1315 2046
1316–1325 2047
1326–1341 2048
1342–1364 2049
1365–1369 2050
1370 2023
1371–1373 2024
1374–1376 2025
1377–1378 2026
1379–1380 2027
1381–1383 2028
1384–1386 2029
1387–1389 2030
1390–1392 2031
1393–1396 2032
1397–1400 2033
1401–1404 2034
1405–1412 2035
1413–1421 2036
1422–1431 2037
1432–1438 2038
1439–1444 2039
1445–1452 2040
1453–1461 2041
1462–1471 2042
1472–1483 2043
1484–1494 2044
1495–1506 2045
1507–1518 2046
1519–1529 2047
1530–1537 2048
1538–1546 2049
1547–1557 2050
1558 2023
Artikel 4
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 3, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 5
Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1 met in achtneming van artikel 2, en de inventarisnummers, genoemd in artikel 3, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Decoratiecommissie uit de Raad van Minister van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1946–1995’.
De
Minister
wnd. directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht