Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 7 februari 2006, nr. DDI/ST/reg 015/2004, houdende beperking van de openbaarheid van de archieven van het consulaat Bloemfontein 1940–1947 (1952), consulaat Durban 1916–1950, consulaat-generaal Johannesburg 1938–1954, en het gezantschap/ambassade Pretoria (1910) 1930–1954 (1955) – consulaat Pretoria (1941–1946)
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van het archief van het consulaat Bloemfontein 1940–1947 (1952), consulaat Durban 1916–1950, consulaat-generaal Johannesburg 1938–1954, en het gezantschap/ambassade Pretoria (1910) 1930–1954 (1955) – consulaat Pretoria 1941–1946, de in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in de tweede kolom van deze tabel genoemde jaartal:
Inventarisnummer Geheel openbaar met ingang van 1 januari:
consulaat Bloemfontein
1 2017
2 t/m 6 2018
7 2019
8 2020
9 2021
10 t/m 11 2022
12 t/m 13 2018
14 2019
15 2021
16 2022
17 2023
19 2018
consulaat Durban  
3 2020
5 2015
6 2026
7 2019
8 2019
9 2020
10 2025
25 t/m 27 2018
28 t/m 29 2019
30 2020
31 2021
32 t/m 33 2022
34 2023
35 t/m 37 2018
38 t/m 39 2019
40 2020
41 2021
42 2022
43 2023
44–46 2017
consulaat-generaal Johannesburg
14 2026
33 t/m 77 2021
gezantschap/ambassade/consulaat Pretoria
40 2026
154 2030
155 2030
156 2030
157 2030
165 2030
171 2029
176 2030
433 t/m 471 2030
507 t/m 512 2027
513 2030
514 2018
515 2023
517 2020
518 2020
519 2026
520 2021
Artikel 2
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De Directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 3
Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directeur van het Nationaal Archief. De Directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven consulaat Bloemfontein 1940–1947 (1952), consulaat Durban 1916–1950, consulaat-generaal Johannesburg 1938–1954, en het gezantschap/ambassade Pretoria (1910) 1930–1954 (1955) – consulaat Pretoria 1941–1946’.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht