Besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 15 december 2010, nr. IV2010033582, Staatscourant 2010, tot beperking van de openbaarheid van inventarisnummers van het naar het Nationaal Archief over te brengen archief van het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting van het voormalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, (1947) 1982–1993 (1996)
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op artikel 15.1 van de Archiefwet 1995;
Gezien het advies van de Algemeen Rijksarchivaris d.d. 08 december 2010;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen zijn de inventarisnummers 103–135, 143–157, 165–206, 221–242, 4281, 4931–4937, 4940–4958, 4961, 4962, 5823 en 5825 van het naar het Nationaal Archief over te brengen archief van het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, (1947) 1982–1993 (1996) tot vijftig jaar na sluiting van de dossiers slechts raadpleegbaar nadat de Algemeen Rijksarchivaris daarmee heeft ingestemd.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Den Haag, 15 december 2010
De
Minister
directeur Informatievoorziening,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht