Besluit van de Minister van Financiën d.d. 15 januari 2009, nr. BenC 2009-108 N, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archief van de Liquidatie van Verwalthung Sarphatistraat (LVVS) en van de Vermögensverwaltungs- en Rentenanstalt (VVRA), over de periode (1929) 1941–1958. De archiefbescheiden betreffen een aanvulling op de archiefbescheiden die ingevolge het besluit van 18 oktober 2004, nr. IAZ/2004/881 reeds naar het Nationaal Archief zijn overgebracht en zijn afkomstig van het Agentschap van het ministerie van Financiën.
De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995;
Gezien het advies van het Nationaal Archief d.d. 6 januari 2009 nr. C/S&A/08/2478;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden worden aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Liquidatie van de Verwalthung Sarphatistraat (LVVS) en van de Vermögensverwaltungs- en Rentenananstalt (VVRA) over de periode (1929) 1941–1958, met het inventarisnummers zoal opgenomen in de bijlage , de in het volgende artikel genoemde beperkingen gesteld voor een termijn van vijfenzeventig jaren gerekend vanaf vanaf de datum vermeld op de archiefbescheiden, echter minimaal durende tot 2019 en maximaal durende tot 2041.
Artikel 2
Raadpleging van de in het vorige artikel genoemde bescheiden is slechts mogelijk nadat de directeur van het Nationaal Archief daarmee heeft ingestemd. Voor het doen van het verzoek tot instemming wordt gebruik gemaakt van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.
De
minister
plv. Secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht