Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 9 juni 2008, nr. DDI/ST/reg. 034/2008, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945–1954
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder b van de Archiefwet 1995;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945–1954, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers niet openbaar en zijn, op grond van artikel 15, zevende lid, van de Archiefwet 1995, de regelingen van toepassing inzake het recht op informatie die zouden gelden indien de archiefbescheiden onder vorenbedoelde archiefnummers niet naar het Nationaal Archief waren overgebracht.
Inventaris- nummer Openbaar met ingang van 1 januari:
15077 2023
15078 2028
15079 2030
15080 2030
15088 2029
17160 2030
20956 2018
21793 2025
22101 2029
22102 2030
22103 2030
22317 2030
22334 2028
22335 2027
22336 2028
22337 2030
22338 2030
22340 2030
22341 2024
22342 2025
22343 2030
22528 2026
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945–1954’.
De
Minister
directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht