Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 11 februari 2009, nr. DDI/ST/reg. 006/2009, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Nederlands permanente vertegenwoordiging bij de Europese Gemeenschappen (EG) te Brussel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1957–1984
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, danwel van derden, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Nederlands permanente vertegenwoordiging bij de Europese Gemeenschappen (EG) te Brussel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1957–1984, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.
Inventarisnummer Openbaar met ingang van 1 januari:
4 2011
5 2014
13 2012
17 2011
18–19 2015
24–25 2013
26–27 2014
28 2015
29 2011
30–31 2015
33 2013
34–35 2014
36–39 2015
41 2015
45 2015
47 2014
48 2015
49 2012
50 2013
51 2015
52 2012
54 2013
55–59 2015
60 2014
64 2013
65 2015
67 2015
68 2014
69–70 2015
71 2011
72–73 2014
79–80 2013
81 2014
82 2015
85–86 2015
89 2013
90 2014
92 2012
94–95 2011
96–97 2012
102 2014
103 2011
104 2012
105 2014
106 2015
107–108 2014
110 2013
111–112 2015
113 2013
114 2015
116–117 2014
118 2015
120 2014
121 2011
123 2023
124 2012
125–127 2015
131 2013
132–139 2015
165 2015
166 2012
167 2014
168–170 2015
171–172 2014
173 2015
175 2015
176 2012
177 2015
178 2012
180 2015
181 2011
182 2015
184 2015
185 2014
186 2015
191 2013
192 2014
193–194 2015
196–198 2015
200–212 2015
214 2013
215–217 2015
221 2011
222 2012
223 2013
224 2014
225–228 2015
229 2014
231 2015
233–234 2015
235 2011
236 2014
237 2015
238 2014
240 2011
241 2015
242–243 2014
244 2013
245 2015
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Nederlands permanente vertegenwoordiging bij de Europese Gemeenschappen (EG) te Brussel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1957–1984’.
De
Minister
directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht