Besluit van de Minister van Buitenlandse zaken van 10 november 2004, nr. DDI/ST/reg-013/2004, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te China (Peking, Chunking, Nanking) (1862) 1872–1954, het consulaat te T’ièn-tsin 1899–1951, het consulaat te Amoy 1928–1949 en het consulaat-generaal te Shanghai (1852) 1877–1945 en (1936) 1942–1951
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te China (Peking, Chunking, Nanking) (1862) 1872–1954, consulaat te T’ièn-tsin 1899–1951, het consulaat te Amoy 1928–1949, het consulaat-generaal te Shanghai (1852) 1877–1945 en (1936) 1942–1951; de in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in de tweede kolom van deze tabel genoemde jaartal:
Inventarisnummer Geheel openbaar met ingang van 1 januari
Peking, Chunking, Nanking  
237 2017
443 2017
446 2016
734 2027
791 2022
821 2024
860 2027
924 2030
958 2016
T'ièn-tsin  
3 2025
4 2036
5 2049
11 2033
Amoy  
28 2050
42 2025
Shanghai 1942–1951  
479 2027
480 2027
481 2027
Shanghai 1877–1945  
151 2017
246 2023
247 2027
248 2039
249 2042
250 2024
251 2025
252 2036
253 2042
255 2017
322 2015
368 2017
421 2020
422 2021
Artikel 2
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 3
Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationale archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving daarvan in de Staatscourant.
Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te China (Peking, Chunking, Nanking) (1862) 1872–1954; het consulaat te T’ièn-tsin 1899–1951; het consulaat te Amoy 1928–1949; het consulaat-generaal te Shanghai (1852) 1877–1945 en (1936) 1942–1951’.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht