Besluit van de Minister van Buitenlandse zaken van 10 november 2004, nr. DDI/ST/reg-012/2004, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Nederlandse vertegenwoordiging te Montauban 1930–1944, de Nederlandse vertegenwoordiging te Nice (Frankrijk) (1896) 1919–1952, het vice consulaat Noumea 1934–1952, het gezantschap te Frankrijk (Parijs) 1866-1940, het consulaat, vice consulaat en Office Neerlandais Toulouse (1940–1946), en het consulaat-generaal Vichy (1940–1945)
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van het archief van de Nederlandse vertegenwoordiging te Montauban 1930–1944, de Nederlandse vertegenwoordiging te Nice (Frankrijk) (1896) 1919–1952, het vice consulaat Noumea 1934–1952, het gezantschap te Frankrijk (Parijs) 1866–1940, het consulaat, vice consulaat en Office Neerlandais Toulouse (1940–1946), en het consulaat-generaal Vichy (1940–1945), de in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in de tweede kolom van deze tabel genoemde jaartal:
Inventarisnummer Geheel openbaar met ingang van 1 januari
Montauban  
5 2020
6 2020
7 2020
13 2018
16 2020
17 2020
18 2019
19 2018
28 2017
Nice  
6 2013
Noumea  
67 2020
Parijs  
1028 2015
1035 2016
1266 2011
1267 2015
1268 2014
1269 2015
1273 2011
1274 2008
1304 2013
1916 2014
2060 2012
Toulouse  
8 2018
9 2018
10 2018
11 2018
14 2018
28 2018
30 2018
32 2018
33 2018
34 2018
35 2018
38 2018
39 2018
40 2018
55 2020
75 2019
77 2019
102 2019
104 2019
105 2020
106 2020
109 2019
114 2018
Vichy  
52 2020
60 2021
112 2019
142 2020
143 2020
Artikel 2
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 3
Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationale archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving daarvan in de Staatscourant.
Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Nederlandse vertegenwoordiging te Montauban 1930–1944, de Nederlandse vertegenwoordiging te Nice (Frankrijk) (1896) 1919–1952, het vice consulaat Noumea 1934–1952, het gezantschap te Frankrijk (Parijs) 1866–1940, het consulaat, vice consulaat en Office Neerlandais Toulouse (1940–1946), en het consulaat-generaal Vichy (1940–1945)’.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht