Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 10 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/50705, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Spoorwegongevallenraad, 1956–1999 (Besluit beperking openbaarheid archief Spoorwegongevallenraad, 1956–1999)
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op artikel 15, lid 1, onder a, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 16 februari 2015, met kenmerk NA/2015/14691.
Besluit:
Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het archief van de Spoorwegongevallenraad van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1956–1999
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen zijn de dossiers geborgen onder de inventarisnummers genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 75 jaar na sluiting van de betreffende dossiers. De beperkingen aan de openbaarheid vervallen op 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom.
Inventarisnummer Beperkt openbaar tot 1 januari
64 2050
65 2052
66 2045
67 2065
68 2065
69 2055
70 2051
71 2054
72 2044
73 2049
74 2066
75 2043
76 2055
77 2050
78 2069
79 2046
80 2051
81 2050
82 2050
83 2051
84 2056
85 2056
86 2057
87 2043
88 2050
89 2045
90 2069
91 2045
92 2044
93 2058
94 2058
95 2058
96 2058
97 2059
98 2060
100 2068
101 2068
102 2036
103 2037
104 2069
105 2070
106 2035
107 2037
108 2038
109 2052
110 2052
111 2053
112 2068
113 2068
114 2068
115 2068
116 2068
117 2068
118 2068
119 2068
120 2051
121 2070
122 2070
123 2070
124 2070
125 2070
126 2070
127 2071
128 2071
129 2071
130 2056
131 2056
132 2063
133 2064
134 2064
135 2060
136 2060
137 2060
138 2055
139 2055
140 2051
141 2055
142 2054
143 2055
144 2059
145 2059
146 2073
147 2073
148 2073
149 2073
151 2055
152 2057
153 2054
154 2055
155 2056
156 2033
157 2033
158 2037
159 2057
160 2068
161 2068
162 2068
163 2068
165 2068
Artikel 2
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is tot het moment van openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De verlening van toestemming tot inzage en de inzage zelf geschieden volgens de daarvoor bij het Nationaal Archief geldende procedures. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 3
Het vervaardigen van reproducties van documenten uit de dossiers geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is tot het moment van openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Spoorwegongevallenraad (1956-1999)’.
Den Haag, 10 maart 2015
De
Minister
de plaatsvervangend directeur-generaal Bereikbaarheid,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht