Let op. Deze wet is vervallen op 17 februari 2017. U leest nu de tekst die gold op 16 februari 2017.

Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Luchtmachtstaf Ministerie van Defensie (1945) 1951-1986 (1996)

Uitgebreide informatie
Besluit van 30 december 2011, CDC/IVENT/DCDI/SSA nr. 2011046157 van het Ministerie van Defensie houdende de beperking aan de openbaarheid van archiefbescheiden van het archief van de Luchtmachtstaf van het Ministerie van Defensie (1945) 1951–1986 (1996), bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats
De Minister van Defensie,
Gelet op artikel 15, lid 1, onder a en b, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Luchtmachtstaf van het Ministerie van Defensie (1945) 1951–1986 (1996), niet openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.
Inventarisnummers: Niet openbaar tot 1 januari
160 2037
163 2038
3459 2036
3976 2037
4205 2040
4206 2040
4261 2038
5230 2049
7756 2020
7831 2064
8105 2064
8136 2062
8169 2040
8184 2065
8270 2065
8376 2031
8395 2035
8461 2042
8516 2042
8523 2042
8524 2042
8525 2042
8543 2042
9047 2042
9065 2064
Artikel 2
Ontheffing van het gestelde in artikel 1 wordt niet verleend.
Artikel 3
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Luchtmachtstaf van het Ministerie van Defensie (1945) 1951–1986 (1996), beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.
Inventarisnummers Beperkt openbaar tot 1 januari
7256 2054
7348 2054
Artikel 4
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 3, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 5
Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 3, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 6
Het besluit van 28-09-2011 , CDC/IVENT/DCDI/SSA nr. 2011013755 komt hiermee te vervallen.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Luchtmachtstaf van het Ministerie van Defensie (1945) 1951–1986 (1996)’.
Den Haag, 30 december 2011
De
Minister
Secretaris-generaal,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht