Besluit van 17 februari 2011, CDC/IVENT/DCDI/SSA nr. 2011002834 van het Ministerie van Defensie houdende de beperking aan de openbaarheid van archiefbescheiden van de archieven van de Generale Staf/Staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten en de daarbij gedeponeerde archieven (1903) 1945–1972 (1979), bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats
De Minister van Defensie,
Gelet op artikel 15, lid 1, onder a en b, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten is het inventarisnummer, van de archieven van de Generale Staf/Staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten en de daarbij gedeponeerde archieven (1903) 1945–1972 (1979) , genoemd in de eerste kolom, niet openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.
Inventarisnummers Niet openbaar tot 1 januari
4624 2034
Artikel 2
Ontheffing van het gestelde in artikel 1 wordt niet verleend.
Artikel 3
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Generale Staf/Staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten en de daarbij gedeponeerde archieven (1903) 1945–1972 (1979) , beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.
Inventarisnummers Beperkt openbaar tot 1 januari
2664 2034
2836 2020
2854 2028
2855 2028
2856 2028
2862 2030
2863 2028
2864 2025
Artikel 4
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 3, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 5
Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 3, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven van de Generale Staf/Staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten en de daarbij gedeponeerde archieven (1903) 1945–1972 (1989)’.
Den Haag, 17 februari 2011
De
Minister
Secretaris-generaal,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht