Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar archiefbewaarplaats
De Minister van Defensie,
Gelet op artikel 15, lid 1, onder a en b, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Bureau Secretaris-Generaal 1944–1975 (1980), niet openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.
Inventarisnummers Niet openbaar tot 1 januari
60 2049
61 2049
62 2050
63 2050
64 2050
65 2051
Artikel 2
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Bureau Secretaris-Generaal 1944–1975 (1980), beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.
Inventarisnummer Beperkt openbaar tot 1 januari
18 2051
Artikel 3
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening van de verzoeker van het Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven.
De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 4
Het vervaardigen van reproducties van documenten, danwel het publiceren van gegevens uit archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 2, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het Bureau Secretaris-Generaal 1944–1975 (1980)’.
Den Haag, 27 juli 2009
De
Minister
Secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht