Besluit nr. 2011006588, d.d. 01-04-2011, van het Ministerie van Defensie houdende de beperking aan de openbaarheid van archiefbescheiden van de Collectie archieven Strijdkrachten in Nederlands-Indië, (1938–1939) 1941–1957 [1960], bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats
De Minister van Defensie,
Gelet op artikel 15, lid 1, onder a, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de Collectie archieven Strijdkrachten in Nederlands-Indië, (1938–1939) 1941–1957 [1960], beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.
Inventarisnummers: Beperkt openbaar tot 1 januari:
1438   2014
2302   2013
2366   2013
2566   2013
2590   2013
2682   2013
2703   2013
3414   2023
3509   2014
3926   2023
3930   2023
3933   2023
3938   2023
3940   2023
3941   2023
3945–3947   2023
3959–3962   2023
3968   2023
3987–4010   2023
4129   2023
4157–4406   2023
4632–4647   2023
4714   2023
4745 stuk nr.787/G 2015
5034–5038   2020
Artikel 2
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 3
Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘ Verklaring van Overbrenging van de Collectie archieven Strijdkrachten in Nederlands-Indië, (1938–1939) 1941–1957 [1960]’.
Den Haag, 01-04-2011
De
Minister
Secretaris-generaal,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht