Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 juli 2015, 2015-000064306, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden uit de archieven van de Directie Tewerkstelling Erkende Gewetensbezwaarden Militaire Dienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de periode 1975–1997 en het gedeponeerde archief van de Hoofdafdeling Dienstplichtzaken van het Ministerie van Defensie over de periode 1957–1974
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 15, lid 1 onder a van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 2 juni 2015 met kenmerk 15.697.
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot het jaar, genoemd in de tweede kolom.
Inventarisnummer Geheel openbaar met ingang van 1 januari
239 2074
240 2070
241 2071
242 2071
243 2071
244 2071
245 2073
246 2071
247 2071
248 2071
249 2071
250 2071
251 2071
252 2071
253 2071
254 2071
255 2071
256 2071
257 2071
258 2072
259 2073
260 2072
261 2072
262 2072
263 2072
264 2072
281 2047
298 2045
299 2046
310 2031
311 2048
312 2042
313 2044
314 2040
Artikel 2
Raadpleging van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.
Artikel 3
Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de verklaring van overbrenging van de archieven van de Directie Tewerkstelling Erkende Gewetensbezwaarden Militaire Dienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de periode 1975–1997 en het gedeponeerde archief van de Hoofdafdeling Dienstplichtzaken van het Ministerie van Defensie over de periode 1957–1974.
Den Haag, 9 juli 2015
De
Minister
plaatsvervangend Secretaris-Generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht