Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Strijdkrachten in Nederlands Nieuw-Guinea van het Ministerie van Defensie, 1950–1962
De Minister van Defensie,
Gelet op artikel 15, lid 1, onder a, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Strijdkrachten in Nederlands Nieuw-Guinea van het Ministerie van Defensie, 1950–1962 , beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.
Inventarisnummers: Beperkt openbaar tot 1 januari:
79 2035
207 2035
224 2025
225 2030
226 2030
228 2030
229 2030
230 2030
231 2030
232 2030
233 2025
234 2030
235 2030
236 2030
237 2030
238 2030
239 2030
240 2030
241 2030
242 2030
243 2030
333 2025
436 2025
439 2035
443 2025
444 2025
445 2025
448 2035
449 2025
451 2025
452 2025
454 2025
461 2035
462 2035
463 2035
466 2035
489 2025
561 2025
580 2025
712 2025
760 2025
761 2025
761 2025
763 2025
764 2025
765 2025
766 2025
767 2025
768 2025
769 2025
770 2025
871 2035
872 2035
999 2035
1000 2035
1001 2035
1002 2035
1003 2035
1004 2035
1005 2035
1006 2035
1007 2035
1008 2035
1090 2035
1126 2035
1142 2025
1344 2035
1345 2035
1346 2035
1346 2035
1347 2035
1366 2035
1368 2035
1535 2035
1536 2035
2031 2025
2062 2035
2063 2035
Artikel 2
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 is, tot verval van de beperking op de openbaarheid, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 3
Het vervaardigen van reproducties van documenten, geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 is, tot verval van de beperking op de openbaarheid slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Strijdkrachten in Nederlands Nieuw-Guinea van het Ministerie van Defensie, 1950–1962’ .
Den Haag, 14 december 2010
De
Minister
Secretaris-generaal,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht